Tiêu chuẩn của các chị em như thế nào với một người bạn trai tương lai. Cô gái làm nhân viên thiết kế giỏi kiếm tiền, tìm bạn trai với tiêu chí lương thu nhập 30 triệu. Với tuyên bố như vậy, sẽ có được tình yêu hay không? Và sẽ có được các chị em tán thành hay không nhỉ?
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">